Pasūtīšanas noteikumi

Pasūtījumus vari veikt mūsu Interneta veikalā: Ozolaspeks.com

Pasūtījumus pa tālruni un klātienē nepieņemam.

Zīmola "Ozola spēks" kontaktinformācija: "Ādamsoni" Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052, Latvija, tālr. numurs: +371 27815346, e-pasts: Ozolaspeksinfo@gmail.com

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala Ozolaspeks.com lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Pasūtīšanas noteikumiem.

Pasūtīšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem zīmols "Ozola spēks" pārdod preces, kas izvietotas Ozolaspeks.com interneta veikala vietnē (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.2. Zīmola "Ozola spēks" dibinātājs Mārtiņš Zaķis, reģistrācijas numurs 28060522009, juridiskā adrese: "Ādamsoni" Pāles pagasts, Limbažu novads, LV-4052, Latvija, tālr. numurs: +371 27815346 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina Ozolaspeks.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Veicot pirkumu Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā zīmols "Ozola spēks" ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

1.4. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā piedāvātās preces un izmanto citus zīmols "Ozola spēks" pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu Interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar e-pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā.

1.6. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par Interneta veikalā iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

1.7. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot Interneta veikala sadaļā “Pasūtīšanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar Interneta veikala Pasūtīšanas noteikumiem.

2. PREČU CENAS

2.1. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas Eiro. Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas Interneta veikalā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, ka tehnisku iemeslu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt saprātīgā termiņā.

3. PREČU SORTIMENTS

3.1. Pircējs var iegādāties preces, kas izvietotas Interneta veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas Interneta veikalā un kamēr preces pieejamas Pārdevēja noliktavā.

3.2. Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, Pārdevējs telefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. Pārdevējs nesedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties gadījumā, ja Pircējs pasūtījis preci, kas vairs nav noliktavā un Pārdevējs informējis Pircēju par šo apstākli 14 kalendāro dienu laikā.

3.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1. Pasūtījumu Interneta veikalā var noformēt izmantojot doto saiti: Ozolaspeks.com . Pasūtījumu var veikt gan jau reģistrēti, gan nereģistrēti pircēji. Lai atrastu vēlamo preci, var izmantot preču meklētāju vai izmantot veikala kategoriju izvēlni. Kad izvēlēta prece un tās daudzums, jāspiež poga “Pievienot grozam” tālāk jādodas uz sadaļu “Skatīt grozu” un jānospiež pogu “Pabeigt pirkumu”.

4.2. Nākamajā solī būs redzama informācija par izvēlēto preci un preces cenu, bez piegādes maksas. Tālāk jāspiež poga “Apstiprināt pasūtījumu”, kur Pircējs tiks aicināts izvēlēties vēlamo apmaksas un piegādes veidu.

4.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķinu veidiem: veicot apmaksu internetbankā vai ar maksājuma karti tiešsaistē.

4.4. Nākamajā solī Pircējs var izvēlēties vēlamo preču piegādes vai saņemšanas veidu.

4.5. Ievadāmās informācijas apjoms atkarīgs no izvēlētā apmaksas vai piegādes veida. Spiežot pogu “Turpināt” parādīsies pasūtījuma kopsavilkums ar kopējo apmaksas summu. Šajā solī, nepieciešamības gadījumā Pircējs var labot norādīto informāciju.

4.6. Spiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu” Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu.

4.7. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā Pircējs apņemas veikt apmaksu par pasūtītajām precēm un sniegto pakalpojumu.

4.8. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Ozolaspeks.com Pasūtīšanas noteikumiem.

4.9. Ja Pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas uz norādīto e-pastu saņem pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot zīmols "Ozola spēks" klientu servisa e-pasta adresi: Ozolaspeksinfo@gmail.com vai zvanot pa norādīto klientu apkalpošanas tālruņa numuru: +371 27815346. Pircējam ir pienākums sevi nepārprotami identificēt, lai tiktu veiktas izmaiņas pasūtījumā.

4.10. Saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, lūdzam rūpīgi pārbaudīt visu informāciju. Saņemšanas adreses/ piegādes veida maiņa pēc sūtījuma izsūtīšanas ir maksas pakalpojums (maksa par piegādi atkarīga no jaunā izvēlētā piegādes veida).

5. ATLAIŽU KODA IZMANTOŠANA

5.1. Ievadot atlaižu kodu, Pircējs saņem procentuālu, konkrētas summas atlaidi, vai kādu citu ieguvumu, kas būs iepriekš atrunāts, izsniedzot atlaides kodu.

5.2. Atlaižu kods nedarbojas uz precēm, kam jau ir piemērota atlaide.

5.3. Vienā pirkumā var ievadīt tikai vienu atlaižu kodu.

5.4. Atlaižu kodu piedāvātās atlaides nesumējās un netiek apmainīti pret naudu.

5.5. Atlaižu kodi ir derīgi tikai veicot pirkumu un to uzreiz apmaksājot internetā.

5.6. Aizliegts pārdot atlaižu kodus.

5.7. Katras atlaižu koda kampaņas noteikumi un darbības laiks ir norādīts digitālajā komunikācijā.

5.8. Atlaižu kodi derīgi līdz norādītajam datumam.

6. PREČU SAŅEMŠANA (PIEGĀDE)

6.1. Preces piegāde Pircējam tiek veikta Pircēja izvēlētajā veidā.

6.2. Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

6.3. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam caur pasūtījumā norādīto e-pastu un/vai mobilā tālr. numuru, lai vienotos ar preces piegādātāju (turpmāk - Kurjeru) par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

6.4. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam / preču piegādes dienesta Kurjeram ir tiesības neizsniegt preces.

6.5. Pircēja pienākums, saņemot preci, pirms pavadzīmes parakstīšanas, vizuāli novērtēt preces ārējo iepakojumu Kurjera klātbūtnē, vai nav redzami iepakojuma vai preces vizuāli defekti. Ja tiek atklāti defekti Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt preci un par minēto faktu nekavējoties informēt Pārdevēju, lai varētu iespējami ātrākajā termiņā veikt bojātās preces nomaiņu.

6.6. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar kases čeku / Kvīti un /vai pavadzīmi, ko paraksta Pircējs. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja Pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz Kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē.

6.7. Pārdevējs nenes atbildību un nekompensē Pircējam jebkādus iespējamos zaudējumus, ja plānotais preču piegādes termiņš tiek kavēts. Ja, plānotais preču piegādes termiņš kavējas un Pircējs nevēlas vairs gaidīt preču piegādi, tad Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma par to paziņojot Pārdevējam. Šajā gadījumā, Pircējs nav tiesīgs pieprasīt jebkādu kompensāciju no Pārdevēja. Par normālu preču piegādes termiņu tiek uzskatīts termiņš, kas nepārsniedz 14 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ar Pircēju vienojies atsevišķi par citiem preču piegādes termiņiem.

7. PREČU LIETOŠANA UN KVALITĀTE

7.1. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

7.2. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un dabā var atšķirties. Pārdevējs negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

7.3. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

7.4. Pārdevēja saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā.

8. PUŠU SAISTĪBAS UN CITI NOTEIKUMI

8.1. Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), ir tiesības atteikties no distances veidā veiktas preces iegādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no preces piegādes. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircēja pienākums ir atdot Interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam. Pircējam ir pienākums segt izmaksas par preces nodošanu Pārdevējam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir iepazīties ar attiekuma tiesībām Interneta veikala mājas lapā, sadaļā "Atteikuma tiesības".

8.2. Juridiska persona nav uzskatāma par Patērētāju likuma izpratnē un uz Juridiskām peronām nav attiecināmas "Atteikuma tiesības".

8.3. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. Zīmolam "Ozola spēks" ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par Pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot Pircēja personas datus Pircēja kredītvēstures veidošanai un Pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

8.4. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīktdatnes. Lietojot šo mājas lapu, Pircējs piekrīt lietot sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

8.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties Ozolaspeks.com norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai Interneta veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai tīmekļa vietnes Ozolaspeks.com darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja Ozolaspeks.com piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.

8.6. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

8.7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

8.8. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. Zīmolam "Ozola spēks" ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un Pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā Pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

8.9. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku.